Fontos információk: 

 
 
 
 

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola honlapja

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

Tájékoztató a leendő elsős szülők részére!

 

A beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között

               

Helye:

Debreceni Dózsa György Általános Iskola

4027 Debrecen Dózsa György utca 2.

az iskola könyvtárában!

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

-  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

     - óvodai szakvélemény (a Jelentkezési lappal beérkezett) vagy

     - tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye vagy

    - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

 

 

Szeretettel várjuk a beiratkozáskor!

Pallósné Bodnár Erika

intézményvezető 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tisztelt 5-7. osztályos Szülők!

 

Mellékelten letölthető az Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 2017/2018-as tanévre. Ezt az igénylőlapot a megfelelő helyen kitöltve minden 5-7. osztályos tanulónak vissza kell juttatnia az iskolába a tankönyvfelelősnek!

Az igénylőlap beadási határideje: 2017. április 03.

Az 5-7. osztályos tanulók közül ingyenes tankönyvellátásra jogosultak azok a diákok, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be, és rendelkeznek a megfelelő igazolással.

 

 

Somogyiné Papp Ágnes és Gyenes Szilárdné (Szandi néni)

tankönyvfelelősök

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

A 2017/2018-as tanévben iskolánkban a hit- és erkölcstan oktatást az alábbi egyházak fogják ellátni:

- Magyar Katolikus Egyház

- Magyarországi Református Egyház

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tisztelt Látogatók!

     

     Szeretettel köszöntöm Önöket iskolánk honlapján. Igyekeztünk minden fontos információt összegyűjteni az iskolánk iránt érdeklődők számára. Kérem, böngésszenek honlapunkon, így naprakészen értesülhetnek iskolánk életéről, a legfontosabb eseményekről és tanulóink versenyeredményeiről, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. Javaslom azt is, hogy rendszeresen tekintsék meg képgalériánkat, ahol gyermekeiket is láthatják a legönfeledtebb pillanatokban a sok-sok esemény valamelyikén.

    Érdeklődésük megtisztelő számunkra!

                Iskolánk nevelőtestülete nevében:

                                                    Pallósné Bodnár Erika
                                                            igazgató

 

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

{Közlekedés, megközelítés, KRESZ információ!}


 Tisztelt Szülők! 

Iskolánk előtti parkolóknál elhelyezett közlekedési tábla a „Várakozni tilos!” a feltüntetett időszakokon belül azaz: „7:15-8:00 valamint 15:30-17:00 óra között” tiltja a várakozást!
Csak megállásra van lehetőség 5 perces időtartamra, olyan formában, hogy a jármű vezetője nem hagyja el a gépkocsit!

Kérjük a Tisztelt Szülőket a fent leírtak tudomásul vételére és betartására!
Ellenkező esetben 2014. október 1-jétől a Közterület Felügyelet munkatársai szabálysértés miatt intézkedést kezdeményeznek!                 

                                                                 

                                                                                Megértésüket köszönjük!

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

{Tiszta Szoftver!}

 

Tisztelt Szülők!

Érdemes elolvasni! Tiszta szoftver otthonra:

Most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját! 

Bővebb információért kattintson ide!

 

                                                                                              

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

{Ökoiskola!}


Iskolánk 2016-ban ismét elnyerte az ÖKOISKOLA címet!


A hivatalos átadó ünnepség 2014. január 25-én volt Budapesten, melyen Pallósné Bodnár Erika igazgató asszony és Lovas Miklósné a projekt vezetője vett részt.                     

 

 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

{Egyéb információ!}

Terembérléssel kapcsolatban a következő címen lehet érdeklődni:

dozsa-ibolya@freemail.hu

 

Olvassátok a Dózsa Suliújságot:

http://dozsasuliujsag.blogspot.hu/


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                     

 

Sajtóközlemény

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Debreceni Dózsa György Általános Iskolában

2013 / 07 / 25

A debreceni Dózsa György Általános Iskola a Könyvtári szolgáltatások összehangolt Infrastruktúra- fejlesztése programban, a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0085azonosító számú nyertes pályázaton 5 500 000,- Ft-ot nyert Európai Uniós forrásból a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében.

Pályázatunkat sikerrel zártuk. Az iskolai könyvtár informatikai fejlesztése megvalósult, kialakítottuk és működtetjük az online könyvtári szolgáltatásokat, valamint a fogyatékkal élők számára speciális könyvtári szolgáltatásokat is tudunk már nyújtani. Különleges könyvszkennerrel és a hozzá tartozó speciális felolvasó programmal tettük könnyebbé a gyengén látók könyvtárhasználatát, amely eszközök beszerzése növeli a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét.

A pályázat keretében egy szervert, hét számítógépet, egy nagy teljesítményű fénymásolót, projektort és a hozzá tartozó motoros vásznat vásároltunk meg és szereltünk fel a könyvtárban, valamint könyvtári szoftverek beszerzésével emeljük a szolgáltatásink színvonalát.

Immár elmondhatjuk, hogy könyvtárunk a hagyományos dokumentumok mellett multimédiás információhordozókkal is rendelkező, korszerű forrásközponttá vált.

Vállaltuk, hogy a beszerzett eszközöket és a szoftvereket még további 5 éven keresztül működtetjük, és fenntartjuk a könyvtár speciális jellegét.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

                                                                                                            ⇑ugrás a lap tetejére⇑

© 2011 Dózsa György Általános Iskola